Artikelen

Oudervertegenwoordiger

Profiel oudervertegenwoordiger Scouting Gendringen

Eigenschappen:

  • Adviesrol in de Groepsraad
  • Meedenken met leiding/bestuur in belang ouder en kind
  • Doorgeefluik
  • Belang alle ouders
  • Onderling contact

 NB: Waar in deze omschrijving ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.

Omschrijving:

Oudervertegenwoordigers hebben een adviserende rol in de Groepsraad. Dat wil zeggen dat ze opgevallen zaken aandragen, meedenken met de leiding/bestuur hoe hiermee omgegaan kan worden en daarbij het belang van kind en ouder in het achterhoofd houden. Hiermee is de oudervertegenwoordiger een doorgeefluik tussen ouders en leiding/bestuur. Ze staan als het ware tussen de ouders en de leiding/bestuur in. Uiteraard is het in eerste instantie aan de ouders om met de leiding/bestuur om tafel te gaan als er iets speelt. Maar, wanneer ouders dit niet willen/ kunnen en/of er zijn meerdere ouders met hetzelfde onderwerp dan kan de oudervertegenwoordiger namens de ouders/verzorgers in gesprek gaan met de leiding/bestuur. Ook hierbij denken ze mee met de leiding/bestuur.
Scouting staat onder andere voor Samen, dat geldt ook voor de oudervertegenwoordiging. Het is ook de taak van de oudervertegenwoordiger om er te staan in het belang van alle ouders. Scouting moet bijvoorbeeld voor iedereen bereikbaar (iedereen is welkom) en betaalbaar (contributie moet laag blijven) zijn. Om hiervoor elkaar niet uit het oog te verliezen en het onderlinge gevoel te versterken gaan alle oudervertegenwoordigers eens per kwartaal met enkele bestuursleden bij elkaar zitten. Dit om door te nemen welke dingen spelen/ gespeeld hebben en om met elkaar mee te denken en elkaar daarin te ondersteunen. 

“SponsorKliks,