Lid worden

Hiermee gaat u mede akkoord tot inschrijving bij scoutsonline

Spelgroep:(*)
Invalid Input

Voorletters:(*)
Incorrecte ingave

Roepnaam(*)
Incorrecte ingave

Achternaam:(*)
Incorrecte ingave

Adres:(*)
Incorrecte ingave

Postcode:(*)
Incorrecte ingave

Woonplaats:(*)
Incorrecte ingave

Geboorte datum:(*)
Incorrecte ingave

Geboorteplaats:(*)
Invalid Input

Maakt de ondergetekende bezwaar tegen het online publiceren van foto- of filmmateriaal van het kind, zoals op onze website of Facebook.

Heeft u bezwaar?
Invalid Input

Bijzonderheden en/of beperkingen van het kind, welke van invloed kunnen zijn op het functioneren in de groep, dienen door ondergetekende bij de contactpersoon van de groep kenbaar gemaakt te worden.

Machtigingsformulier

Naam:(*)
Incorrecte ingave

Adres:(*)
Incorrecte ingave

Postcode:(*)
Incorrecte ingave

Woonplaats:(*)
Incorrecte ingave

Email adres:(*)
Incorrecte ingave

Telefoonnummer:(*)
Incorrecte ingave

Mobielnummer:(*)
Incorrecte ingave

Verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan Scouting Gendringen om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens het innen van de verschuldigde contributie. In 2016 bedraagt de contributie €24,- per kwartaal.

IBAN-nummer:
Invalid Input

Ten name van:
Invalid Input

Datum:
Invalid Input

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de bank.

Uw e-mailadres gebruiken wij voor scoutingdoeleinden. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met

Aanmelden

“SponsorKliks,