Visie 2015-2025

Inleiding

toekomst scouting gendringenAls bestuur van Scouting Gendringen hebben wij een visie ontwikkeld en hebben wij deze opgenomen in dit ontwikkeldocument. Het betreft onze visie 2015 – 2025. Enkele doelstellingen kunnen op korte termijn worden verwezenlijkt en andere doelen hebben een lange termijn planning. De onderwerpen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Eveneens is er een tijdpad opgenomen.

Speltakken

 • Een stevig Scoutingprogramma neerzetten dat inventief en creatief is
 • Oude technieken combineren met nieuwe techniek
 • Scouting New Style, met insigneprogramma voor alle speltakken
 • Blijven binden van de Explorers en de Roverscouts
 • Ledenwerving

Leiding

 • Zit onze huidige leiding op de juiste plek?
 • Investeren in onze huidige leiding
 • Investeren in goede nieuwe leiding, grotere rol voor de Roverscouts als leiding of voor scouting New Style
 • Voor de scouts is er op korte termijn nieuwe aanwas nodig.
 • Nieuwe leiding en huidige leiding worden bij verandering ondersteund en begeleid door de groepsbegeleiders
 • Een verantwoordelijke in de groep aanwijzen en deze aanspreken
 • Samenwerken en samen leren
 • Goede doorstroming onder onze leiding voor alle groepen in een periode van 5 jaar

Uniform

 • Modernisering Uniformen, andere invulling aan het uniform geven (bv Polo’s), minder oubollig

PR

 • Jubileum 75 jaar Scouting Gendringen, 2021
  • Er is een groot scouting archief
  • Betrekken van oud leden van meerdere generaties
  • Binnen 3 jaar een groep hebben samengesteld voor de organisatie en dan 2 jaar voorbereidingstijd
  • Financiën reserveren
 • Het geheel naar buiten uitdragen en niet alleen binnen onze muren

Locatie

 • Mogelijk een andere centrale en uitdagende locatie
 • Omgeving die past bij spelaanbod en gericht op natuur
 • Mogelijk samenwerking met andere scoutinggroepen
 • Inventariseren wat er mogelijk is en wat er voor nodig is

Financiën

 • Spaarpot voor 75 jarig jubileum
 • Meer pit in de acties, we bestaan op dit moment uit de actiegelden. De contributie van de leden is alleen genoeg voor de vaste lasten
 • Overwegen of we i.p.v. de oude acties nieuwe acties moeten gaan draaien
 • Iedere speltak draait minimaal 1 maal per jaar een eigen actie
 • De inkomsten moeten geborgd worden

Algemeen

tijdlijn scouting gendringen

 • Afspraak is afspraak
 • Als bestuur daadkrachtig optreden
 • Ieder bestuurslid beheert zijn of haar eigen takenpakket en is hier verantwoordelijk voor
 • Opleiding vanuit Scouting Nederland (3 middagen) zodat wij ons als leerbedrijf kunnen manifesteren. We krijgen dan een erkenning voor stagiaires en de begeleider wordt dan een soort stagebegeleider. Misschien dat dit gecombineerd kan worden met de functie van praktijkbegeleider. Op deze manier kunnen er misschien nieuwe ideeën van buitenaf in de groepen worden gebracht.
 • Meer betrokkenheid van de ouders bij de groep
  • Kick off is op de ouderavond van 2015
  • Moeders mee op meidendag
  • Vader/zoon – Moeder/dochter weekenden

Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat onze doelstelling is om onze blik te richten op de toekomst. Dit wil zeggen een Scouting Gendringen dat programma’s uitdraagt die staan voor Scouting met echte Scoutingactiviteiten, het zogenaamde Scouting New Style. Wij willen door middel van imagoverbetering en samenwerking met elkaar zorgen voor Speltakken waar nieuwe leden op af blijven komen en die draaien met creatieve en inventieve leiding die niet vastgeroest zitten maar juist op de juiste plek hun taak binnen Scouting vervullen. 

“SponsorKliks,