Belasting voordeel

Een periodieke gift kan van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Voorwaarden hiervoor zijn een jaarlijkse gift met een minimale termijn van 5 jaar en een ondertekende overeenkomst tussen de schenker en ontvanger. 

“SponsorKliks,