ANBI gegevens

Een ANBI heeft een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

De instelling

Stichting Scouting Gendringen

RSIN/fiscaal nummer: 816668929 (stichting)

Tulpstraat 6
7081 EB Gendringen

Doelstelling

De doelstelling van Scouting Nederland is: het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan
de vorming van hun persoonlijkheid. Scouting Gendringen onderschrijft deze doelstelling.

Beleidsplan

Het beleidsplan is te bekijken onder Visie 2015-2025.

Bestuurssamenstelling / Bestuurders

De actuele samenstelling van stichtingbestuur is hier te bekijken.

De actuele samenstelling van verenigingsbestuur is hier te bekijken.

Beloningsbeleid

Geen. Alle medewerkers van Scouting Gendringen zijn vrijwilligers

Uitgeoefende activiteiten

Het activiteitenoverzicht 2015 is hier te bekijken.

Financiële verantwoording

Deze zijn op te vragen via de penningmeester van Scouting Gendringen

“SponsorKliks,