Activiteiten 2015

Vereniging

Traditietrouw zijn we het nieuwe jaar begonnen met een vrijwilligersavond: een avond waarbij iedereen die het afgelopen jaar iets voor Scouting Gendringen heeft gedaan, in het zonnetje is gezet. In totaal waren ongeveer 80 personen uitgenodigd, waarvan 50 aanwezig waren. Voorafgaand aan de avond heeft een open dag plaatsgevonden vanwege de verbouwing van het gebouw in 2014. Hiervoor waren alle leden, ouders, buren, vrijwilligers, vrienden en andere betrokkenen uitgenodigd.

In de wekelijkse opkomsten hebben de leeftijdsgroepen hun eigen programma’s gedraaid. Deze doen recht aan de doelstellingen van Scouting. De activiteiten die uitgevoerd zijn, zijn onder meer: speurtochten, het leren maken van vuur en koken op dit vuur, knutselen, voetballen en andere sporten, pannenkoeken bakken, bruggen bouwen van touw en hout, op pad met kaart en kompas, schminken en nog veel meer.

Daarnaast zijn er dit jaar een aantal speciale activiteiten gehouden:

Dit jaar is tweemaal een kijkweek gehouden. De kijkweek is gepromoot door aan de leden te vragen of zij flyers wilden uitdelen aan hun vrienden en klasgenoten. Tijdens de tweede week hebben de speltakken een gezamenlijke activiteit gehouden, namelijk lasergamen. De beide weken leverde veel kijkers op en ook een aantal nieuwe leden.

Ook heeft scouting Gendringen weer meegedaan aan de Zwerfvuildag. Zestien leden hebben geholpen met het opruimen van de buurt. Dit heeft de vereniging €180,- opgeleverd.

Via de geraniumactie hebben de leren geraniums verkocht aan familie, buren en vrienden. Net als in de voorgaande jaren bleek dit weer een succesvolle actie te zijn, met een flinke omzet! Bijna alle leden hebben wel een paar plantjes verkocht. De vereniging heeft bijna €1.800 overgehouden aan deze actie.

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Scouting Gendringen in 2015 een Sint Jorisdag gehouden. De dag werd georganiseerd door de Roverscouts. Hoewel de opkomst mager was, was het een erg leuke dag waarbij leden van de verschillende speltakken met elkaar konden spellen konden uitvoeren.

Speciaal voor de meisjes is in april een Meidendag gehouden. De leden namen samen met hun moeder deel aan een middag die door en voor de meiden gehouden werd.

In september vond voor het eerst een Ouderavond plaats. Hoewel alle ouders zijn uitgenodigd was de avond zelf dun bezocht. De aanwezige ouders hebben informatie gekregen over Scouting Gendringen en over de verschillende speltakken. Ook konden zij vragen stellen aan de leiding.

Dit jaar is ook de Scoutingloterij weer gehouden. Leden van Scouting Gendringen verkochten loten waarmee verschillende prijzen te winnen waren, van computers tot een auto.

Aan het einde van het jaar heeft Scouting Gendringen Sinterklaas weer geholpen met het brengen van bezoekjes aan families en bedrijven uit de buurt. We hebben Sinterklaas zelfs tot in Winterswijk gebracht. Ook hebben we Sinterklaas geholpen bij de intocht in Gendringen en in Azewijn. Als dank heeft Sinterklaas een bezoekje gebracht bij de speltakken.

In het bestuur heeft Sabine Geurtsen afscheid genomen van haar rol als algemeen bestuurslid. Ook heeft Sandra Bruens aangegeven te willen stoppen als ledenadministrateur. Deze taak wordt nu buiten het bestuur opgepakt. Het bestuur hoopt begin 2016 een vervanger voor Sabine te vinden.

Het ledenaantal van de vereniging is dit jaar gelijk gebleven. In 2015 hebben twaalf nieuwe leden zich aangemeld en zijn twaalf leden afgemeld. Per 31 december 2015 heeft de vereniging 70 (jeugd)leden. Het leidingteam bestaat uit vijftien personen, de oudervertegenwoordiging uit vier leden, het verenigingsbestuur bestaat uit zeven leden en het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden.

Stichting

De stichting heeft een rustig jaar gekend in 2015. De verbouwing van 2014 is afgerond. Het volgende grote project is het verbeteren van het straatwerk rond het gebouw. Tijdens de actie van NL-Doet is hier een begin mee gemaakt en tijdens het hele jaar is hier verder aan gewerkt.

Een ander groot project was het opnieuw aanbrengen van het lood rondom het gebouw. Dit was nodig na de diefstal van het oorspronkelijke lood, aan het begin van dit jaar.

De stichting heeft het gebouw in 2015 wekelijks verhuurd aan de Gendringse Knutselclub, die iedere zaterdagmiddag gebruik maakt van het gebouw. Daarnaast is het gebouw enkele middagen verhuurd aan buren en ouders van leiding.

Het stichtingsbestuur heeft afscheid genomen van secretaris Frans Finkenflügel. Zijn taak zal begin 2016 overgenomen worden. 

“SponsorKliks,