Artikelen

Club van 100

De club van 100 heeft als hoofddoel een stabiele financiële basis creëren voor Scouting Gendringen. Er is een sterk dalende trend in de subsidie die wij als Scouting Gendringen ontvangen. Om onze leden een leuk en passend spelaanbod te blijven geven, is de club van 100 opgericht. Het bestedingsdoel van de Club van 100 is te allen tijde gericht op het bevorderen van het ‘spel van scouting’ dat wordt aangeboden aan de leden van de Scouting Gendringen, hier zal het bestuur van de Club van 100 zorg voor dragen.

Lidmaatschap

  • Iedereen die de Scouting Gendringen een warm hart toedraagt is welkom als lid binnen de Club van 100.
  • Lidmaatschap bedraagt € 50,- (of een veelvoud hiervan) per kalenderjaar en wordt als donatie gezien.
  • Lidmaatschap is geldig totdat deze wordt opgezegd; verlenging geschiedt stilzwijgend per kalenderjaar.

Voordelen lidmaatschap

  • Vermelding op het ‘Club van 100’ bord in “ ’t Kompas”
  • Uitnodiging voor het jaarlijks terugkomend evenement
  • Uw naam wordt vermeld op de website www.scoutinggendringen.nl
  • U draagt bij aan een sterke financiële basis voor de Scouting Gendringen
  • Belastingvoordeel Periodieke Gift
    Een periodieke gift kan van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Voorwaarden hiervoor zijn een jaarlijkse gift met een minimale termijn van 5 jaar en een ondertekende overeenkomst tussen de schenker en ontvanger.

Lid worden

Aanmelden kan door een in gescande versie van het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend op te mailen aan de penningmeester van de Club van 100. Het aanmeldformulier is hier te downloaden en af te drukken.

Reglement

Het reglement van de Club van 100 is hier in te zien.

Contact

Heeft u vragen aangaande de CV100? Mail deze dan naar:

“SponsorKliks,